Մեր մասին

nullԵրևան քաղաքի առևտրաարդյունաբերական պալատը հիմնադրվել է 2002թ-ին ՀՀ <<Առևտրաարդյունաբերական պալատների մասին>> օրենքի և Երևանի ԱԱՊ կանոնադրության հիման վրա:

Երևանի ԱԱՊ-ն ոչ պետական, շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն է:

Պալատի հիմնական նպատակն է աջակցել Երևանում ձեռնարկատիրության զարգացմանը, խթանել բիզնեսի և կառավարության միջև արդյունավետ հարաբերությունների հաստատմանը:

Պալատի հիմնական առաքելությունն է՝

  • ձեռնարկատերերի շահերի պաշտպանություն և առաջմղում,
  • անդամ ընկերությունների հաճախորդների և ցանցի ընդլայնում,
  • բիզնես համայնքի մասնագիտական մակարդակի բարձրացման ապահովում: