ՀՀ առևտրաարդյունաբերական պալատ

ՀՀ առևտրաարդյունաբերական պալատը ձևավորվել է 2002թ. ապրիլին  «Առևտրաարդյունաբերական պալատների մասին» ՀՀ օրենքի հիման վրա:

ՀՀ ԱԱՊ-ն համակարգում է Երևան քաղաքի և մարզային պալատների գործունեությունը, ներկայացնում է Պալատների համակարգը ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտասահմանում:

Լինելով շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող ոչ առևտրային կազմակերպություն՝ ՀՀ ԱԱՊ-ն ներկայացնում է փոքր, միջին և խոշոր ձեռնարկատիրության սուբյեկտների շահերը, որոնց գործունեության շրջանակները ներառում են գործարարության բոլոր ոլորտները՝ արդյունաբերություն, ներքին և արտաքին առևտուր, գյուղատնտեսություն, ֆինանսական համակարգ և այլ ուղղություններ։

Նախագահ` Մարտին Սարգսյան                                    Հեռ՝. +374 60 484 902

Գործադիր տնօրեն ՝  Անդրանիկ Ալեքսանյան                 Էլ. հասցե՝. info@armcci.am

Վեբ-հասցե ՝  www.armcci.am