• Իրավաբանական ծառայություն

  • Իրավաբանական խորհրդատվություն

  • Խորհրդատվական ծառայություն կառավարման հարցերով

  • Հասարակության հետ կապերի ծառայություն

  • Ձեռնարկատիրական գործունեությանն օժանդակող խորհրդատվական ծառայություն

  • Հաշվապահական ծառայություն

  • Հաշվապահական խորհրդատվություն

  • Գովազդի տարածման հետ կապված գործունեություն