Անդամակցություն

Համաձայն “Առևտրաարդյունաբերական պալատների մասին” ՀՀ օրենքի` Պալատին անդամակցելը կամավոր է: Երևանի ԱԱՊ-ին կարող է անդամակցել գրանցում ստացած յուրաքանչյուր իրավաբանական անձ և անհատ ձեռնարկատեր:

Հարգելի Երևանի ԱԱՊ-ի անդամներ, Պալատի լոգոն դուք կարող եք տեղադրել ինտերնետի Ձեր կայքում` դրանով իսկ հաստատելով ՀՀ ԱԱՊ համակարգին պատկանելությունը: Տեղադրման հետ կապված հարցերով դիմեք Պալատ:

Պալատին անդամակցած ձեռնարկությունը ստանում է հնարավորություն ընդլայնելու իր գործունեությունը, նաև տնտեսական կապերն ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտասահմանում գործող ձեռնարկությունների հետ: Պարբերաբար կազմակերպվում են Երևանի ձեռնարկությունների արտադրատեսակների ցուցադրություններ, ինչպես Պալատում, այնպես էլ միջռեգիոնալ ցուցահանդեսներում: