Գործունեություն

 

 • Ներկայացուցչական գործունեություն – ղեկավար մարմինների հետ հարաբերություններում Երևանի գործարարների շահերի ներկայացում և պաշտպանություն:
 • Տնտեսական գործունեություն — Երևանի տնտեսվարող սուբյեկտների միջռեգիոնալ և միջազգային գործունեության աջակցում:
 • Ներքին և արտաքին շուկաներում հայկական ապրանքների և ծառայությունների տարածում և ընդլայնում:
 • Իրավական գործունեություն — իրավական միջավայրի ձևավորման օժանդակություն:
 • Ինֆորմացիոն գործունեություն – գործատուներին լրատվական ծառայությունների մատուցում:
 • Կրթական գործունեություն – բիզնեսի ներկայացուցիչների, ղեկավար  կադրերի և ձեռնարկության մասնագետներրի որակավորման բարձրացում:
 • Հայաստանի տնտեսության զարգացման չափանիշներին համապատասխան հիմնարար ծառայություններ ձեռներեցներին:
 • Օտարերկրյա գործարարների հետ կապերի հաստատում:
 •  Արտասահմանյան ներդրումների խրախուսում:

Երևանի ԱԱՊ-ն ակտիվ աշխատում է ինչպես մարզային ԱԱՊ-ների, այնպես էլ  ՀՀ ԱԱՊ-ի հետ: Համագործակցությունը վերաբերվում է հիմնականում օրենքների ձևավորմանը, համատեղ կոնցեպցիաների մշակմանը և կյանքի կոչմանը, տնտեսության տարբեր ոլորտներին առնչվող ծրագրերի իրականացմանը, փոքր և միջին բիզնեսի զարգացմանը, նորարարությունների ներդրմանը:  Առևտրաարդյունաբերական պալատների համակարգի գործունեության առաջնային ուղղություններից մեկը հանդիսանում է  տնտեսվարող սուբյեկտների միջռեգիոնալ և միջազգային գործունեության խթանումը, արտաքին և ներքին շուկաներում ծառայությունների և ապրանքների տարածումը և ընդլայնումը:   Երևանի ԱԱՊ-ի աշխատանքի արդյունքներն արտաքին տնտեսական համագործակցության ոլորտում, ինչպես նաև   օտարերկրյա գործարարների մշտապես աճող այցելուների և դիմողների թվաքանակը վկայում են միջազգային ասպարեզում նրա հեղինակության շարունակական աճի մասին:

 • Փոքր և միջին բիզնեսի աջակցում
 • Բիզնեսի շահերի պաշտպանություն ղեկավար մարմիններում
 • Մտավոր սեփականության խնդիրների արծարծում
 • Համագործակցություն Առևտրաարդյունաբերական պալատների միջև
 • PR-միջոցառումների անցկացում
 • Արտաքին տնտեսական և միջռեգիոնալ կապերի հաստատում
 • Ինֆորմացիոն  անալիտիկ,ինչպես նաև մարքեթինգային ծառայություններ
 • Արտաքին տնտեսական ծառայություններ
 • Աջակցում ուղիղ կապերի հաստատմանն արտաքին տնտեսական գործունեության մասնակիցների հետ
 • Բիզնեսում պոտենցիալ գործընկերոջ ընտրության, օտար լեզվով գործարար նամակգրության կազմում
 • Հայկական ապրանքների և ծառայությունների ընդլայնում և ներկայացում համաշխարհային շուկայում
 • Գործարար հանդիպումների կազմակերպում, ինչպես նաև օտարերկրյա կազմակեպությունների ներկայացուցիչներ հետ հանդիպումներ
 • Անհրաժեշտության դեպքում, ըստ պահանջի տրամադրել ինտերնետից արտասահմանյան ընկերության կոնկրետ ապրանքատեսակի վերաբերյալ տեղեկատվություն
 • Միջազգային ցուցահանդեսների և տոնավաճառների մասնակցության կազմակերպման հարցում աջակցություն:

Եթե դուք արտաքին տնտեսական հարաբերությունների մասնակից եք, մենք կաջակցենք Ձեզ

 • նախապատրաստել պայմանգրեր օտարեկրյա գործընկերոջ հետ, ինչպես նաև ապահովել պայմանագրի կատարման իրավաբանական կողմը
 • ստանալ տեղեկատվություն աշխարհի առաջատար ապրանքային բորսաներում ապրանքների գների վերաբերյալ
 • ստանալ տեղեկատվություն օտարերկրյա ընկերությունների, դեսպանատների և առևտրական ներկայացուցչությունների վերաբեյալ:

Այսօր Երևանի ԱԱՊ-ն ներկայացնում է ծառայությունների լայն շրջանակ:

 • Փոքր և միջին բիզնեսի աջակցում
 • Բիզնեսի շահերի պաշտպանություն ղեկավար մարմիններում
 • Մտավոր սեփականության խնդիրների արծարծում
 • Համագործակցություն Առևտրաարդյունաբերական պալատների միջև
 • PR-միջոցառումների անցկացում
 • Արտաքին տնտեսական և միջռեգիոնալ կապերի հաստատում
 • Ինֆորմացիոն  անալիտիկ,ինչպես նաև մարկետինգային ծառայություններ
 • ՈՒսուցում