Ինչպես անդամակցել

Երևան քաղաքի առևտրաարդյունաբերական պալատին  ադամակցելու համար անհրաժեշտ է իրավաբանական անձանց կամ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից  լրացնել և ներկայացնել ներքոհիշյալ փաստաթղթերը.

  • Իրավաբանական անձանց Պետական ռեգիստրի վկայականի պատճեն
  • Գրանցման քարտ
  • Անդամակցության պայմանագրի կնքում

Երևան քաղաքի առևտրաարդյունաբերական պալատի անդամակցության հայտՍՊԸԲԲԸՓԲԸԱՁՀԿ

Հայտը լրացնող իրավասու անձի