Գործարարների շահերի ներկայացում և պաշտպանություն

 • Իրավաբանական ծառայություն
 • Իրավաբանական խորհրդատվություն
 • Խորհրդատվական ծառայություն կառավարման հարցերով
 • Հասարակության հետ կապերի ծառայություն
 • Ձեռնարկատիրական գործունեությանն օժանդակող խորհրդատվական ծառայություն
 • Հաշվապահական ծառայություն
 • Հաշվապահական խորհրդատվություն
 • Գովազդի տարածման հետ կապված գործունեություն

Կրթության բնագավառում օժանդակ ծառայություն

 • Հաշվապահական դասընթացներ
 • Օտար լեզվի դասընթացներ
 • Համակարգչային դասընթացներ
 • Նեղ մասնագիտական բիզնես գիտելիքների դասընթացներ
 • Ոչ ֆորմալ կրթություն

ՀՀ-ում գործարարության վերաբերյալ ծառայություններ ձեռներեցներին

 • Ինֆորմացիոն անալիտիկ, մարքեթինգային ծառայություններ
 • Շուկայի իրավիճակի հետազոտություն
 • Վիճակագրության և սոցիոլոգիայի բնագավառի ծառայություն
 • Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրում
 • Բիզնես տնտեսական հետաքննությունների կատարում
 • Տնտեսական գործունեության արդյունավետ վարման կարգավորում և աջակցում
 • Դիզայներական և մասնագիտացված ծառայություն
 • Լուսանկարչության բնագավառի ծառայություն
 • Գրավոր և բանավոր թարգմանություններ, փաստաթղթերի պատրաստում

Փոքր և միջին բիզնեսի աջակցում

 • Վեհաժողովներ, առևտրային ցուցահանդեսների կազմակերպում
 • Սոցիալական ձեռնարկատիրական ծրագրերի կառավարում
 • Պետություն-Մասնավոր հատված երկխոսության կազմակերպում
 • Մտավոր սեփականության խնդիրների կարգավորման ծառայություն
 • Տեղեկատվության տարածում գործընկեր Առևտրաարդյունաբերական պալատների միջև
 • Արտաքին և ներքին գործարար կապերի հաստատման աջակցություն

Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ

 • Զբոսաշրջային ծառայություններ
 • Բիզնես գրադարան
 • Սպորտային բիզնես ակումբների գործունեություն
 • Բիզնես հանգստի կազմակերպում