• Վեհաժողովներ, առևտրային ցուցահանդեսների կազմակերպում

  • Սոցիալական ձեռնարկատիրական ծրագրերի կառավարում

  • Պետություն-Մասնավոր հատված երկխոսության կազմակերպում

  • Մտավոր սեփականության խնդիրների կարգավորման ծառայություն

  • Տեղեկատվության տարածում գործընկեր Առևտրաարդյունաբերական պալատների միջև

  • Արտաքին և ներքին գործարար կապերի հաստատման աջակցություն