• Ինֆորմացիոն անալիտիկ, մարքեթինգային ծառայություններ

  • Շուկայի իրավիճակի հետազոտություն

  • Վիճակագրության և սոցիոլոգիայի բնագավառի ծառայություն

  • Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրում

  • Բիզնես տնտեսական հետաքննությունների կատարում

  • Տնտեսական գործունեության արդյունավետ վարման կարգավորում և աջակցում

  • Դիզայներական և մասնագիտացված ծառայություն

  • Լուսանկարչության բնագավառի ծառայություն

  • Գրավոր և բանավոր թարգմանություններ, փաստաթղթերի պատրաստում