• Հաշվապահական դասընթացներ

  • Օտար լեզվի դասընթացներ

  • Համակարգչային դասընթացներ

  • Նեղ մասնագիտական բիզնես գիտելիքների դասընթացներ

  • Ոչ ֆորմալ կրթություն