Կազմակերպության կառուցվածք

Երևանի ԱԱՊ-ի կառավարման բարձրագույն մարմինը Համագումարն է, որը գումարվում է առավելագունս հինգ տարին մեկ: Համագումարը հաստատում է պալատի կանոնադրությունը, ընտրում է պալատի նախագահ և նախագահություն:
Նախագահությունը համագումարների միջև ընկած ժամանակահատվածում Երևանի ԱԱՊ-ի ղեկավար մարմինն է։ Նախագահության նիստերը գումարվում են առնվազն երեք ամիսը մեկ անգամ: Նախագահության որոշումները պարտադիր են կատարման:

Երևանի ԱԱՊ նախագահը իրականացնում է պալատի ընդհանուր ղեկավարումը, ներկայացնում է այն հանրապետությունում և օտարերկրյա պետություններում, պալատի անունից կնքում է պայմանագրեր, համաձայնագրեր: Նա հանդիսանում է նաև Երևանի ԱԱՊ նախագահության նախագահը:

Երևանի ԱԱՊ գործադիր տնօրենը ղեկավարում է Պալատի ընթացիկ գործունեությունը, կազմակերպում է Պալատի նախագահության որոշումների և նախագահի հանձնարարականների write my math paper կատարումը, Պալատի նախագահության հաստատմանն է ներկայացնում տնօրինության գործունեության ծրագրերի նախագծերը, ինչպես նաև այդ ծրագրերի կատարման մասին հաշվետվությունները:

about

Ալեքսանյան Անդրանիկ – Երևան քաղաքի առևտրաարդյունաբերական պալատի նաԽագահհեռ. +374 60 484 913
ֆաքս: +374 10 566 312

about

Միքայելյան Արտակ – Երևան քաղաքի առևտրաարդյունաբերական պալատի գործադիր տնօրենի պաշտոնակատարհեռ. +374 60 484 123
բջջ. +374 41 000 123
ֆաքս: +374 10 566 312

Զոյա Նիգիյան – Երևան քաղաքի առևտրաարդյունաբերական պալատի միջոցառումների պատասխանատուհեռ. +374 60 484 913
բջջ.+374 93 353 000

Ստեփանյան Ռուզաննա – Երևան քաղաքի առևտրաարդյունաբերական պալատի գործավար-ռեֆերենտհեռ. +374 60 484 913
բջջ. +374 94 393 000

Երևան քաղաքի ԱԱՊ վեցերորդ համագումարին ընտրված նախագահության կազմ (2016 թվական)

 1. Պողոսյան Գագիկ – «Փոքր և միջին բիզնեսի հիմնադրամ», նախագահ
 2. Բալդրյան Արմեն – «Յունիքոմփ» ՓԲԸ տնօրեն
 3. Յիրիկյան Ռալֆ – «ՎիվաՍել–ՄՏՍ», տնօրեն
 4. Միքայելյան Արտակ – «Վիպ» ՍՊԸ, նախագահ
 5. Գևորգյան Հովհաննես – «Սիրով» ՍՊԸ, տնօրեն
 6. Իվանով Կարեն – «Իվենսենթր» ՍՊԸ, տնօրեն
 7. Ասպոյան Արմեն – «Եվրոկոմֆորտ» ՍՊԸ, տնօրեն
 8. Մովսիսյան Արմինե – «Արաքս-2», ԱԿ («Էկոկաթ» ՍՊԸ)
 9. Շամյան Լևոն – «Հերմես Արտ» ՍՊԸ, տնօրեն
 10. Գրիգորյան Գագիկ – «Ռոսգոսստրախ–Արմենիա» ՓԲԸ, տնօրեն
 11. Մարտիրոսյան Սարգիս – «Տրանս–Ալյանս» ՍՊԸ, տնօրեն
 12. Ավետիսյան Արտաշես – «Թել-Սել» ՓԲԸ, Նախագահ
 13. Երևան քաղաքի ԱԱՊ հինգերորդ համագումարին ընտրված նախագահության կազմ (2011 թվական)

  PALAT

  Երևան քաղաքի ԱԱՊ արտասահմանյան ներկայացուցիչները

  Ashot Davtyan

  Դավթյան Աշոտ – Իսպանիայում Երևան քաղաքի առևտրաարդյունաբերական պալատի ներկայացիուցիչ։ հեռ. +374 91 002 040
  ֆաքս․ +34 642 760 434
  e-mail. adavtyan@armcci.am

  Ashot Davtyan

  Արտակ Ուդումյան – Հունգարիայում Երևան քաղաքի առևտրաարդյունաբերական պալատի ներկայացիուցիչ։

  հեռ. +36 20 943 36 51
  ֆաքս․ +361 343 49 94
  e-mail. audumyan@yahoo.com

  about

  Նադեժդա Ստուպակ – ՌԴ-ում ք․Սոչիում Երևան քաղաքի առևտրաարդյունաբերական պալատի ներկայացիուցիչ։
  հեռ.(862) 267-00-19
  ֆաքս․ 8-918-3-000-555
  e-mail. advokatStupak@mail.ru