Ինչպես անդամակցել

Պալատին ադամակցելու համար իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռներեցները  ԱԱՊ ներկայացնում են  հետևյալ փասթաթղթերը.

  • ԱԱՊ անդամության դիմում
  • Համաձայնագրի 2 օրինակ