Մարքեթինգային ծառայություններ

Մարքեթինգային հետազոտություններն ազդու գործիք են` համալիր մոտեցումների ձևավորման, ձեռնարկության զարգացման ռազմավարության մշակման գործում
Մարքեթինգային հետազոտությունները տալիս են հնարավորություն ճիշտ սահմանելու ձեռնարկության գործունեության նպատակները, խնդիրները և նրա ռազմավարությունը: Այդպիսի հետազոտությունները տալիս են կարևոր և անհրաժեշտ տեղեկատվություն այն մասին, թե որքանով է ընկերությունն արդյունավետ աշխատում շուկայում, ինչպես նաև թույլ է տալիս համակարգել և դրա հիման վրա կատարել վերլուծություն մարքեթինգային ուղղությունների ճիշտ ընտրության` աշխատանքի արդյունավետության բարձացման նպատակով:

Մեր ծառայությունների շրջանակը ներառում է.

  • Ամբողջական մարքեթինգային ծառայություններ
  • Հարցումներ
  • Հեռախոսային հարցումներ
  • Ապրանքա-գնային մոնիտորինգներ

Մեր առավելությունները կայանում են նրանում, որ մենք ունենք բարի-դրացիական փոխհարաբերություններ Երևան քաղաքի առրտրաարդյունաբերական պալատի անդամների հետ, որոնք թույլ են տալիս ստանալ օբյեկտիվ և արժանահավատ փորձագիտական գնահատականներ գործունեության բազմաթիվ ճյուղերի վերաբերյալ: