Մարքեթինգային ծառայություններ

Մարկետինգային հետազոտությունները ազդու գործիք են` համալիր մոտեցումների ձևավորման, ձեռնարկության զարգացման ռազմավարության մշակման գործում
Մարկետինգային հետազոտությունները տալիս են հնարավորություն ճիշտ սահմանելու ձեռնարկության գործունեության նպատակները,խնդիրները և նրա ռազմավարություն: Այդպիսի հետազոտությունները տալիս են կարևոր և անհրաժեշտ տեղեկատվություն այն մասին, թե որքանով է ընկերությունը արդյունավետ աշխատում շուկայում,ինչպես նաև թույլ է տալիս համակարգել և դրա հիման վրա կատարել վերլուծություն մարկետինգային ուղղությունների ճիշտ ընտրության` աշխատանքի արդյունավետության բարձացման նպատակով
Մեր ծառայությունների շրջանակը ներառում է

  • ամբողջական մարկետինգային ծառայություններ
  • հարցումներ
  • հեռախոսային հարցումներ
  • ապրանքա-գնային մոնիտորինգներ

Մեր առավելությունները կայանում են նրանում,որ մենք ունենք բարի-դրացիական փոխհարաբերություններ Երևանի Առրտրաարդյունաբերական Պալատի անդամների հետ, որոնք թույլ են տալիս ստանալ օբյեկտիվ և արժանահավատ փորձագիտական գնահատականներ գործունեության բազմաթիվ ճյուղերի վերաբերյալ: