Ծառայություններ

Գործարարների շահերի ներկայացում և պաշտպանություն
 • Իրավաբանական ծառայություն
 • Իրավաբանական խորհրդատվություն
  • Խորհրդատվական ծառայություն կառավարման հարցերով
   • Հասարակության հետ կապերի ծառայություն
    • Ձեռնարկատիրական գործունեությանն օժանդակող խորհրդատվական ծառայություն
     • Հաշվապահական ծառայություն
      • Հաշվապահական խորհրդատվություն
       • Գովազդի տարածման հետ կապված գործունեություն

        Կրթության բնագավառում օժանդակ ծառայություն
        • Հաշվապահական դասընթացներ
        • Օտար լեզվի դասընթացներ
        • Համակարգչային դասընթացներ
        • Նեղ մասնագիտական բիզնես գիտելիքների դասընթացներ
        • Ոչ ֆորմալ կրթություն

         ՀՀ-ում գործարարության վերաբերյալ ծառայություններ ձեռներեցներին
         • Ինֆորմացիոն անալիտիկ, մարքեթինգային ծառայություններ
         • Շուկայի իրավիճակի հետազոտություն
         • Վիճակագրության և սոցիոլոգիայի բնագավառի ծառայություն
         • Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրում
         • Բիզնես տնտեսական հետաքննությունների կատարում
         • Տնտեսական գործունեության արդյունավետ վարման կարգավորում և աջակցում
         • Դիզայներական և մասնագիտացված ծառայություն
         • Լուսանկարչության բնագավառի ծառայություն
         • Գրավոր և բանավոր թարգմանություններ, փաստաթղթերի պատրաստում

           Փոքր և միջին բիզնեսի աջակցում
           • Վեհաժողովներ, առևտրային ցուցահանդեսների կազմակերպում
           • Սոցիալական ձեռնարկատիրական ծրագրերի կառավարում
           • Պետություն-Մասնավոր հատված երկխոսության կազմակերպում
           • Մտավոր սեփականության խնդիրների կարգավորման ծառայություն
           • Տեղեկատվության տարածում գործընկեր Առևտրաարդյունաբերական պալատների միջև
           • Արտաքին և ներքին գործարար կապերի հաստատման աջակցություն

             Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ
             • Զբոսաշրջային ծառայություններ
             • Բիզնես գրադարան
             • Սպորտային բիզնես ակումբների գործունեություն
             • Բիզնես հանգստի կազմակերպում