Գործունեություն

 • Ներկայացուցչական գործունեություն – ղեկավար մարմինների հետ հարաբերություններում Երևանի գործարարների շահերի ներկայացում և պաշտպանություն:
 • Տնտեսական գործունեություն – Երևանի տնտեսվարող սուբյեկտների միջռեգիոնալ և միջազգային գործունեության աջակցում:
 • Նեքին և արտաքին շուկաներում հայկական ապրանքների և ծառայությունների տարածում և ընդլայնում:
 • Իրավական գործնեություն – իրավական միջավայրի ձևավորման օժանդակություն:
 • Ինֆորմացիոն գործունեություն – գործատուներին լրատվական ծառայությունների մատուցում:
 • Կրթական գործունեություն – բիզնեսի ներկայացուցիչների, ղեկավար կադրերի և ձեռնարկության մասնագետներրի որակավորման բարձրացում
 • Հայաստանի տնտեսության զարգացման չափանիշներին համապատասխան հիմնարար ծառայություններ ձեռներեցներին:
 • Օտարերկրյա գործարարների հետ կապերի հաստատում:
 • Արտասահմանյան ներդրումների խրախուսում:

Երևանի ԱԱՊ-ն ակտիվ աշխատում է ինչպես մարզային ԱԱՊ-ների, այնպես էլ ՀՀ ԱԱՊ-ի հետ: Համագործակցությունը վերաբերվում է հիմնականում օրենքների ձևավորմանը, համատեղ կոնցեպցիաների մշակմանը և կյանքի կոչմանը, տնտեսության տարբեր ոլորտներին առչվող ծրագրերի իրականացմանը, փոքր և միջին բիզնեսի զարգացմանը, ինովացիաների նեդրմանը:
Առևտրաարդյունաբերական պալատների համակրգի գործունեության առաջնային ուղղություննրից մեկը հանդիսանում է տնտեսվարող սուբյեկտների միջռեգիոնալ և միջազգային գործունեության խթանումը, արտաքին և ներքին շուկաներում ծառայությունների և ապրանքների տարածումը և ընդլայնումը:
Երևանի ԱԱՊ-ի աշխատանքի արդյունքներն արտաքին տնտեսական համագործակցության ոլորտում, ինչպես նաև օտարերկրյա գործարարների մշտապես աճող այցելուների և դիմողների թվաքանակը վկայում են միջազգային ասպարեզում նրա հեղինակության շարունակական աճի մասին:
Այսօր Երևանի ԱԱՊ-ն ունի ծառայությունների լայն շրջանակ:

 • փոքր և միջին բիզնեսի աջակցում
 • բիզնեսի շահերի պաշտպանություն ղեկավար մարմիններում
 • մտավոր սեփականության խնդիրների արծարծում
 • համագործակցություն Առևտրաարդյունաբերական պալատների միջև
 • PR-միջոցառումների անցկացում
 • արտաքին տնտեսական և միջռեգիոնալ կապերի հաստատում
 • ինֆորմացիոն անալիտիկ,ինչպես նաև մարկետինգային ծառայություններ

Արտաքին տնտեսական ծառայություններ

 • Աջակցում ուղիղ կապերի հաստատմանն արտաքին տնտեսական գործունեության մասնակիցների հետ
 • բիզնեսում պոտենցիալ գործընկերոջ ընտրության, օտար լեզվով գործարար նամակգրության կազմում
 • հայկական ապրանքների և ծառայությունների ընդլայնում և ներկայացում համաշխարհային շուկայում
 • գործարար հանդիպումների կազմակերպում, ինչպես նաև օտարերկրյա կազմակեպությունների ներկայացուցիչներ հետ հանդիպումներ
 • անհրաժեշտության դեպքում, ըստ պահանջի տրամադրել ինտերնետից արտասահմանյան ընկերության կոնկրետ ապրանքատեսակի վերաբերյալ տեղեկատվություն
 • միջազգային ցուցահանդեսների և տոնավաճառների մասնակցության կազմակերպման հարցում աջակցություն

Եթե դուք արտաքին տնտեսական հարաբերությունների մասնակից եք, մենք կաջակցենք Ձեզ

 • նախապատրաստել պայմանգրեր օտարեկրյա գործընկերոջ հետ, ինչպես նաև ապահովել պայմանագրի կատարման իրավաբանական կողմը
 • ստանալ տեղեկատվություն աշխարհի առաջատար ապրանքային բորսաներում ապրանքների գների վերաբերյալ
 • ստանալ տեղեկատվություն օտարերկրյա ընկերությունների, դեսպանատների և առևտրական ներկայացուցչությունների վերաբեյալ

Այսօր Երևանի ԱԱՊ-ն ներկայացնում է ծառայությունների լայն շրջանակ:

 • փոքր և միջին բիզնեսի աջակցում
 • բիզնեսի շահերի պաշտպանություն ղեկավար մարմիններում
 • մտավոր սեփականության խնդիրների արծարծում
 • համագործակցություն Առևտրաարդյունաբերական պալատների միջև
 • PR-միջոցառումների անցկացում
 • արտաքին տնտեսական և միջռեգիոնալ կապերի հաստատում
 • ինֆորմացիոն անալիտիկ,ինչպես նաև մարկետինգային ծառայություններ
 • ուսուցում