Ինչպես անդամակցել

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՌԵՎՏՐԱԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՊԱԼԱՏԻ ԱՆԴԱՄԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՔԱՐՏ