Անդամակցություն

Համաձայն “Առևտրաարդյունաբերական պալատների մասին” ՀՀ օրենքի` Պալատին անդամակցելը կամավոր է: Երևանի ԱԱՊ-ին կարող է անդամակցել գրանցում ստացած յուրաքանչյուր իրավաբանական անձ և անհատ ձեռնարկատեր:
Հարգելի Երևանի ԱԱՊ-ի անդամներ, Պալատի լոգոն դուք կարող եք տեղադրել ինտերնետի Ձեր կայքում` դրանով իսկ հաստատելով ՀՀ ԱԱՊ համակարգին պատկանելությունը: Տեղադրման հետ կապված հարցերով դիմեք Պալատ:
Պալատին անդամակցած ձեռնարկությունը ստանում է հնարավորություն ընդլայնելու իր գործունեությունը, նաև տնտեսական կապերն ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտասահմանում գործող ձեռնարկությունների հետ:
Պարբերաբար կազմակերպվում են Երևանի ձեռնարկությունների արտադրատեսակների ցուցադրություններ, ինչպես Պալատում, այնպես էլ միջռեգիոնալ ցուցահանդեսներում:

Պալատին ադամակցելու համար իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռներեցները ԱԱՊ ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

  • ԱԱՊ անդամության դիմում
  • համաձայնագրի 2 օրինակ